KONTAKTI

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Сeltniecības salons  SIA” Hekken”
Patversmes iela 4a, Daugavpils, LV-5404
Тel./Fakss. +371 65427668 
Mob.tel.+371 26384382
E– pasts: info@ankplus.lv 

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA


SIA “Hekken”
PVN Reģ. Nr. LV 41503071491
Jur.adrese: Inzenieru iela 9-45, Daugavpils, LV-5410
A/S „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”
NDEALV2X 
LV80NDEA0000084465645
Atbildi vēlos saņemt:

Mēs kartē